BIP

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej na okna PCV

Zielona Góra 9.10.2006


Zespół Edukacyjny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze ul. Staffa 10
Na podstawie art. 10 i 39-46 ustawy Prawo zamówienie Publicznych (Dz.U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz 177, ze zmianami):

Ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej na okna PCVI. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w obiekcie szkoły w ilości 75 szt.

Roboty ogólnobudowlane:

  1. Wykucie 75 szt. starych okien drewnianych.
  2. Wykonanie i osadzenie nowych 75 szt. okien z pcv.
  3. Złożenie wykutych okien w miejscu wskazanym.


II.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

III. Wykaz okien do wymiany:

LP.     Wymiana okna     Ilość sztuk

  1.        730x980              10
  2.        1650x2100          14
  3.        1465x1435          19
  4.        540x540              1
  5.        540x540              1
  6.        1500x650            6
  7.        2060x2080          24


IV. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

V. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w ostatecznym terminie do 20.10.2006 r.

VI. Wykonawca powinien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego. Koperta powinna zwierać oznaczenia:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na okna PCV. Nie otwierać przed 20.10.2006 godz. 15.00.

VII. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2
Jarosław Skorulski

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-10-13 14:59:33 Ostatnia aktualizacja: 2006-10-13 15:16:15
Data publikacji: 2006-10-13 14:59:33 Artykul byl czytany: 9 razy