BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:

rejestry, ewidencje i archiwa - pobierz

Sekretariat

 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących
 • Ewidencja świadectw szkolnych
 • Ewidencja legitymacji szkolnych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja uczniów rejonu SP-17
 • Księga uczniów
 • Księgi inwentaryzacyjne
 • Księga kontroli
 • Księga kontroli sanitarnej

Archiwum

 • arkusze ocen
 • dzienniki lekcyjne dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • kopie druków ścisłego zarachowania

Dział Księgowości i Płac

 • Plan finansowy
 • Sprawozdania
 • Umowy
 • Listy płac od 01.09.1993 r.
 • Kartoteki wynagrodzeń od 1980 r.

Dział Kadr

 • Akta osobowe pracowników
  • Aktualnie zatrudnionych
  • Zwolnionych
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Wynagradzania
 • Ewidencja akt osobowych aktualnych
 • Ewidencja akt osobowych archiwalnych
 • Ewidencja byłych pracowników - emerytów i rencistów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Listy obecności
 • Plany urlopów
 • Sprawozdania
 • Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rejestr wydanych Legitymacji Ubezpieczeniowych

W sprawie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku RP-7 należy zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do spec. ds. płac lub spec. ds. kadr w godzinach pracy. BHP

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Książka obiektu budowlanego
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-01-02 02:25:16 Ostatnia aktualizacja: 2006-01-23 18:28:59
Data publikacji: 2006-01-02 02:25:16 Artykul byl czytany: 9 razy